Partners

Volg ons

training HGA+

Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid plus

Op verzoek van onze cliënten introduceert Engbers Trainingen de training HGA+ (Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid plus).

De duur van deze HGA+ training is drie (3) dagdelen en kan in-company worden verzorgd.
Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen, in theorie en de praktijk, behandeld en beoefend:

•    het kunnen oproepen van spoedeisende hulp naar de plek van het ongeval,
•    het kunnen verlenen van spoedeisende hulp,
•    het adequaat handelen bij een beginnende brand,
•    communicatie en ontruiming.

Op verzoek kan extra aandacht worden besteedt aan (de preventie van) de ziekte van Lyme. 
Hierbij wordt ondermeer ingegaan op de navolgende punten:

•    risico-analyse (wanneer risico, welke mate van risico, onder welke omstandigheden risico) en risico-management (welke maatregelen zijn te nemen om het risico te minimaliseren);
•    welke taken en verantwoordelijkheden heeft de werkgever en de werknemer (opdrachtgever / opdrachtnemer) inzake de preventie van de ziekte van Lyme
•    symptomen (klachten) van de besmetting en hoe te handelen;
•    gevolgen van niet adequate behandeling van de besmetting.First aid 240x180

Het derde dagdeel bestaat uit de onderwerpen reanimatie en AED
Na afloop van dit onderdeel  kan men:

•    een slachtoffer in veiligheid brengen, 
•    de toestand van het slachtoffer beoordelen, 
•    reanimeren, 
•    een AED gebruiken, 
•    een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen.

Na afloop van de training wordt de deelnemer het certificaat HGA+ ter hand gesteld.
Naast het certificaat voor de training HGA+ wordt de deelnemer tevens in staat gesteld, middels een code in te loggen op de leeromgeving van het Rode Kruis
Daarop kan het certificaat en het bijbehorende pasje Reanimatie (voorzien van een zelf up te loaden pasfoto) aan worden gemaakt dat vervolgens per post wordt toegezonden.