Partners

Volg ons

Training HGA+

Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid plus

Op verzoek van onze cliënten introduceert Engbers Trainingen de training HGA+ (Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid plus).
De duur van deze HGA+ training is drie (3) dagdelen en kan in-company worden verzorgd.
Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen, in theorie en de praktijk, behandeld en beoefend:

het kunnen oproepen van spoedeisende hulp naar de plek van het ongeval,

 • het kunnen verlenen van spoedeisende hulp,
 • het adequaat handelen bij een beginnende brand,
 • communicatie en ontruiming.

Op verzoek kan extra aandacht worden besteedt aan (de preventie van) de ziekte van Lyme.
Hierbij wordt ondermeer ingegaan op de navolgende punten:

 • risico-analyse (wanneer risico, welke mate van risico, onder welke omstandigheden risico) en risico-management (welke maatregelen zijn te nemen om het risico te minimaliseren);
 • welke taken en verantwoordelijkheden heeft de werkgever en de werknemer (opdrachtgever / opdrachtnemer) inzake de preventie van de ziekte van Lyme;
 • symptomen (klachten) van de besmetting en hoe te handelen;
 • gevolgen van niet adequate behandeling van de besmetting.

Het derde dagdeel bestaat uit de onderwerpen reanimatie en AED.
Na afloop van dit onderdeel  kan men:

 • een slachtoffer in veiligheid brengen,
 • de toestand van het slachtoffer beoordelen,
 • reanimeren,
 • een AED gebruiken,
 • een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen.

Na afloop van de training wordt de deelnemer het certificaat HGA+ ter hand gesteld.