Partners

Volg ons

Machinevaardigheden en werktechnieken in de groene sector

forw harv 1Werken met machines in de groene sector betekent werken met gevaarlijke machines!
Tijdens onze praktische trainingen leert de cursist zich vertrouwd te maken met de machine en deze op een veilige en ergonomische manier te bedienen.
Daarnaast is er ook aandacht voor de omgeving en het milieu waarin gewerkt wordt.
Werken met de motorkettingzaag kan vanaf oktober 2013 conform de vier verschillende niveaus  volgens de Europese motorzaag standaard (ECS 1 t/m 4) worden verzorgt.
Daarnaast verzorgen wij trainingen waarin het werken met veel voorkomende machines in de groene sector zoals de bosmaaier, heggenschaar en bladblazer centraal staan.
Nieuw is onze opleiding tot forwardermachinist (M 13 ).

M 1
Motorkettingzaagonderhoud en korttechnieken.


Thema /doelstelling: Motorkettingzagen conform ECS 1 standaard

Globale inhoud: Te gebruiken PBM’s tijdens het gebruik van de motorkettingzaag. Onderhoud van de motorkettingzaag. Bedrijfsklaar maken van de motorkettingzaag. Uitvoeren van kort- en steektechnieken. Theorietest.
Duur van de training: 1 dag
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)

M 2
ECS3 7 
Motorkettingzagen basis velling. 

Thema /doelstelling: Motorkettingzagen conform ECS 2 standaard

Globale inhoud: Te gebruiken PBM’s tijdens het gebruik van de motorkettingzaag. Werkplanning en risico-analyse. Operationele veiligheidscontrole. Het vellen van rechtopstaande en achterover hellende bomen met een maximale diameter op borsthoogte van 20cm. Het uitsnoeien en aftoppen van de gevelde bomen. Het neerhalen van een vastgevallen boom met een maximale diameter op borsthoogte van 20cm zonder handlier.Theorietest.

Duur van de training: 3 dagen
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)
Toelatingsvoorwaarden: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van ECS 1 standaard.


 M 3 

Motorkettingzagen gevorderden vellingstechnieken.

Thema /doelstelling: Motorkettingzagen conform ECS 3 standaard

Globale inhoud: Te gebruiken PBM’s tijdens het gebruik van de motorkettingzaag. Werkplanning en risico-analyse. Operationele veiligheidscontrole. Het vellen van rechtopstaande en achterover hellende bomen met een maximale diameter op borsthoogte van 60cm. Geavanceerde vellingstechnieken. Het uitsnoeien en aftoppen van de gevelde bomen. Het neerhalen van een vastgevallen boom met gebruikmaking van een  handlier. Theorietest.

Duur van de training: 2 dagen
Maximale groepsgrootte: 6
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)
Toelatingsvoorwaarden: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van ECS 2 standaard

M 4
    Motorkettingzagen windworp en vellingstechnieken beschadigde bomen.

VTA 17Thema /doelstelling: Motorkettingzagen conform ECS 4 standaard.

Globale inhoud: Te gebruiken PBM’s tijdens het gebruik van de motorkettingzaag.  Werkplanning en risico-analyse. Operationele veiligheidscontrole. Afzagen van wortelplaten bij geworpen bomen. Voorbereiding werkplek vellen van beschadigde of afgebroken boom.Vellingstechnieken bij afgebroken bomen en/of rotte bomen. Theorietest.

Duur van de training:
 2 dagen
Maximale groepsgrootte: 6
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)
Toelatingsvoorwaarden: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van ECS 3 standaard.

M 5
   Combi Motorkettingzaagonderhoud en korttechnieken / Motorkettingzagen basis velling.


Thema /doelstelling: Motorkettingzagen conform ECS 1 & 2 standaard.

Globale inhoud: Voor de inhoud van de training wordt verwezen naar de trainingen  M 1 en M 2.

Duur van de training: 4 dagen
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)


M 6 
   Opfrissen/herhaling Motorkettingzagen basis velling.


Thema /doelstelling: Motorkettingzagen conform ECS 1 & 2 standaard.

Globale inhoud: Voor de inhoud van de training wordt verwezen naar de trainingen  M 1 en M 2.

Duur van de training: 1 dag
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)
Toelatingsvoorwaarden: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van ECS 2 standaard.


M 7

ECS2 9    Opfrissen/herhaling Motorkettingzagen gevorderden vellingstechnieken.

Thema /doelstelling: Motorkettingzagen conform ECS 3 standaard.

Globale inhoud: Voor de inhoud van de training wordt verwezen naar de training met code M 3

Duur van de training: 1 dag
Maximale groepsgrootte: 6
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)
Toelatingsvoorwaarden: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van ECS 3 standaard.


M 8
   Opfrissen/herhaling Motorkettingzagen windworp en vellingstechnieken beschadigde bomen.


Thema /doelstelling: Motorkettingzagen conform ECS 4 standaard.
 
Globale inhoud: Voor de inhoud van de training wordt verwezen naar de training met code M 4

Duur van de training: 1 dag
Maximale groepsgrootte: 6
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)
Toelatingsvoorwaarden: Deelnemers dienen in het bezit te zijn van ECS 4 standaard.  

M 9
bosmaai


Werken met de bosmaaier.

Thema /doelstelling: Instandhouding en veilig werken met de bosmaaier.
 
Globale inhoud: Bouw, werking en functie van diverse maai- en zaagsystemen voor de bosmaaier, 

verwisselen en vernieuwen van draad bij diverse draadmaaikoppen, onderhoud van diverse slagmessen

en zaagbladen, veiligheid ( CE / Machinerichtlijn,  Periodieke Machinekeuring, arbo,  PBM's), bedrijfsklaar maken

en afstellingen, demonstraties en parktijkoefeningen met draadmaaikop, slagmes en zaagblad.  

Duur van de training: 1 dag
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 1 (operationele medewerker)


M 10
   Werken met de motorheggenschaar en bladblazer.


Thema /doelstelling: Instandhouding en veilig werken met de motorheggenschaar en bladblazer.
 
Globale inhoud: Inzetbereik van de motorheggenschaar en de bladblazer, typen heggenscharen,

bouw, werking en functie van het snijgarnituur van heggenscharen (enkelwerkend/dubbelwerkend), onderhoud,

afstelling en bedrijfsklaar maken motorheggenschaar, onderhoud en bedrijfsklaar maken van de bladblazer w.o.

afstelling draagstel en handgrepen, veiligheid ( CE / Machinerichtlijn,  Periodieke Machinekeuring, arbo,  PBM's),

praktische oefeningen

Duur van de training: 1 dag
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 1 (operationele medewerker)

M 11

ECS1 1
Onderhoud motor(hand)gereedschap.

Thema /doelstelling: Instandhouding van de bosmaaier, motorheggenschaar en bladblazer.

Globale inhoud: bedrijfsklaar maken en routinematig onderhoud van de bosmaaier, motorheggenschaar en bladblazer (inclusief afstellingen en scherpen snijuitrustingen).

Duur van de training: 2 dagen 
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 1 (operationele medewerker)  


M 12
   Opfrissen werken met motor(hand)gereedschap.

 
Thema /doelstelling: Opfrissen veilig werken met de bosmaaier, de motorheggenschaar en de bladblazer

door middel van praktische oefeningen.

Globale inhoud: Voor de inhoud wordt verwezen naar de trainingen met code  M 9 of M10 enM11.

Duur van de training: 1 dag 
Maximale groepsgrootte: 8 
Functieniveau: 1 (operationele medewerker)
Toelatingsvoorwaarden: Deelnemers hebben reeds een training bosmaaier doorlopen.
       
M 13   

    Forwardermachinist.Forwarder Harvester  5
 
Thema /doelstelling: Deskundig werken met houtoogstmachines.

Globale inhoud: In het trainingsprogramma wordt, naast de praktische oefeningen met de forwarder, uitgebreid aandacht besteedt aan ondermeer, storingsanalyse en het uitvoeren van eenvoudige reparaties, de (groene) wet- en regelgeving in relatie tot het uitvoeren van bosexploitatiewerkzaamheden, Arbo-technische zaken alsmede de taken en verantwoordelijkheden van de operationeel functionerende medewerker.

Duur van de training: 2 weken (afhankelijk van voorkennis en/of ervaring)
Maximale groepsgrootte: in overleg
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)

Gewenste voorkennis: Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met (landbouw)tractoren of HGM of vergelijkbaar. ECS 1 & 2. Werken met gedragscodes Wet natuurbescherming niveau 1. HGA. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de operationele medewerker of VCA Basis voor de Groen-grijze sector. Veilig werken langs wegen, het werken in de buurt van kabels en leidingen. Ergonomie, RSI, trillingen en schokbelastingen. Persoonlijke beschermingsmiddelen, lawaai en bescherming van het gehoor. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer bij uitvoering van werkzaamheden in bos en natuur. Werken met gevaarlijke stoffen inclusief biologische stoffen.

M 14 

   European Tree Worker (ETW)(in ontwikkeling; nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk).
 
Thema /doelstelling: 

Globale inhoud: 

Duur van de training: 
Maximale groepsgrootte: 
Functieniveau: 

M 15

   Klimmen in bomen 1.Klimmen 10

Thema /doelstelling: Basis klimtechnieken met handgereedschappen.

Globale inhoud: Omgang en onderhoud klimgordel en lijnen. Te stellen veiligheidseisen aan het klimmateriaal. Wet- en regelgeving. Taken grondman / klimmer. Praktijkonderdeel. Demonstratie klimtechniek. Onder begeleiding klimmen. Manoeuvreren in de kroon. Gebruik van friction saver. Onderhoud / opbergen materiaal. Uitvoeren van een eenvoudige reddingsoperatie. Gebruik PBM’s.

Duur van de training: 3 dagen
Maximale groepsgrootte: 
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)

M 16   

   Klimmen in bomen 2.

Thema /doelstelling: Klimtechnieken voor gevorderden met motorisch aangedreven gereedschap.

Globale inhoud: Werken met motorisch aangedreven gereedschap. Gebruik klimmateriaal. Knooptechnieken. Uitvoeren reddingsacties, werken met afvangsystemen. Snoei- en zaagtechnieken (in de boom). Klim- en uitlooptechnieken optimaliseren. Veiligheid, wet- en regelgeving. Taken grondman. Machines bedrijfsklaar maken. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Duur van de training: 2 dagen
Maximale groepsgrootte: 6
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker) 
Toelatingsvoorwaarden:  Deelnemers dienen in het bezit zijn van motorkettingzagen ECS 2 standaard en de Klimmen in bomen 1.  

M 17

Klimmen 9
Klimmen in bomen 3 (in ontwikkeling; nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk).


Thema /doelstelling: 


Globale inhoud: 

Duur van de training:
Maximale groepsgrootte:  
Functieniveau: 

M 18   

   Inleiding Agrarisch Natuurbeheer.

Thema /doelstelling: De training heeft ten doel de algemene kennis van bos, natuur en landschap voor medewerkers die zich operationeel bezig houden met bos-, natuur- en landschapsontwikkeling te vergroten. De training is met name bestemd voor ZZP'ers die zich verbinden aan een Agrarische Natuur Vereniging.


Globale inhoud: 


De volgende onderdelen, in theorie en de praktijk, worden behandeld en beoefend:

  • Basiskennis arbowetgeving, veiligheid en aansprakelijkheid.
  • Materialenkennis bosplantsoen (bomen en struiken).
  • Kennis van landschapselementen met potentieel belangrijke natuurwaarden.
  • Inventarisatie flora en fauna op landbouwbedrijven.
  • Inleiding Gedragscodes Wet natuurbescherming.
  • Verzorging landschappelijke beplanting en singels.
  • Snoeien laan- en straatbomen.
  • Toets, afsluiting en evaluatie van de training. 

Tijdens het eerste dagdeel wordt een inventarisatie gemaakt van de kennisbehoeften / te bereiken leerdoelen van de deelnemers op basis waarvan het trainingsprogramma zal worden afgestemd.


Duur van de training: 10 dagdelen
Maximale groepsgrootte: 10
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)