Partners

Volg ons

Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Veel aandacht gaat tegenwoordig uit naar het beperken van risico’s op de werkplek. ‘Veilig en gezond werken’ is het motto.  Ook bij risicovolle werkzaamheden in afgelegen bos- en natuurterreinen moet worden voldaan aan de voorschriften uit de Arbowetgeving betreffende de bedrijfshulpverlening (BHV). Voor de groene sector is bepaald dat aan deze eis kan worden voldaan door medewerkers een cursus “Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid” aan te bieden. Beter toegespitst op de specifieke omstandigheden waarin u werkt.

De Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid (HGA) is eigenlijk een bijzondereBedrijfshulpverlener (BHV-er), gespecialiseerd in hulpverlening bij ongevallen tijdens de meest voorkomende werkzaamheden in het bos, natuur en landschap en op geïsoleerde werkplekken.
Bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun HULPVERLENING goed geregeld te hebben, op elke werkplek met risicovol of hoog risicovol werk of elke geïsoleerde werkplek, minimaal 1 HGA-er. 
De risico-inventarisatie (RIE) en de bedrijfssamenstelling blijven richtinggevend in het hebben van het aantal hulpverleners (EHBO-ers, BHV-ers of HGA-ers) en hoe vaak herhalingscursussen moeten plaatsvinden.

De cursus van twee (2) dagdelen bestaat uit een presentatie van theoretische informatie,  een aantal praktische oefeningen en simulaties. De simulaties worden zo reëel mogelijk uitgevoerd aan de hand voorkomende praktijksituaties. Van de cursisten wordt verwacht dat ze actief meedoen.
Onderwerpen die in de cursus ondermeer aan de orde komen zijn: 

 

Bewust worden van risico’s tijdens het uitvoeren van werk in bos en natuur.
Wat is een geïsoleerde werkplek en hoe ga ik hiermee om?
Praktische tips bij het werken op een geïsoleerde werkplek.
Het kunnen inroepen van spoedeisende hulp naar de plek van het ongeval.
Het kunnen verlenen van beperkte “Eerste hulp”.
Hoe te handelen bij een beginnende brand.
Communicatie en ontruiming.
HGA1
 

 Cursus achtergrond 

Alle deelnemers krijgen na afloop een getuigschrift als bewijs van deelname. De gewenste groepsgrootte is 10-15 deelnemers. 
Voor deelname aan de cursus zijn geen specifieke toelatingseisen. De cursus wordt bij voorkeur “in company” (op uw bedrijf) aangeboden. Daarnaast verzorgen wij de cursus tweemaal per jaar in het voor- en najaar op een locatie in het midden van het land. Afhankelijk van de doelgroep kan de cursusduur en -vorm worden aangepast aan uw specifieke wensen.