Partners

Volg ons

Omscholing van boomverzorger naar forwardermachinist.

Eind maart 2017 behaalde Bas Geerdink zijn certificaat Forwardermachinist. Bas heeft als eerste cursist een individuele meerdaagse maatwerkcursus Forwardermachinist gevolgd in Nederland. Niet bij een bosbouwpraktijkschool, maar bij Engbers Trainingen in Holten.


Bas heeft in 2007 tijdens zijn werkzaamheden als boomverzorger in de hoogwerker een ernstig ongeval gehad. “Door het ongeval kan ik mijn werkzaamheden als boomverzorger niet meer goed uitvoeren”.

Maar Bas is gepassioneerd door bomen, bos en natuur en heeft feeling met machines. “Na mijn opleiding en werk als hovenier heb ik de cursus European Treeworker (ETW) gevolgd. Bomen zagen vond ik altijd al een leuke bezigheid. Maar door het ongeval moest ik iets anders gaan zoeken”.

In het kader van een UWV traject is Bas bij BrinQer re-integratietrajecten, arbodienstverlening en verzuimmanagement terecht gekomen. Doel van BrinQer was om samen met Bas te onderzoeken wat de arbeidsmogelijkheden zijn binnen zijn mogelijkheden, achtergrond en wensen. Marije Veldpape (van BrinQer): “Al snel was duidelijk dat Bas een zogenaamde vakidioot is die graag binnen de branche Bos-en natuurbeheer wilde en moest blijven. Moest…… voor zijn eigen gemoedsrust, maar hij wist zeker dat elders toekomstige collega’s gek van hem zouden worden”.

BrinQer is een arbodienstverlener met zowel grote landelijke organisaties als regionale ondernemers als klanten.  Naast Arbodienstverlening en verzuimmanagement verzorgen we re-integratietrajecten. De trajecten kunnen kort of langdurend zijn, van werk naar werk, of vanuit ziek naar werk. We doen dit voor onze klanten, andere organisaties, maar ook voor het UWV.

Passende oplossing

Via een bekende van Bas, Wouter Bresser (van Bosbouwbedrijf W. Bresser), hoorde hij van de mogelijkheid om scholing tot forwardermachinist in Nederland te volgen. Voor scholing tot bosbouwmachinist moest je eerst of naar Duitsland of naar Zweden. Nu bood Engbers Trainingen uit Holten de mogelijkheid voor Bas om zijn passie voor bomen en bos toch in te kunnen zetten voor zijn toekomstige werk.

In overleg met het UWV heeft BrinQer de opleiding tot Forwardermachinist voor Bas mogelijk kunnen maken, in een unieke ‘op maat’  constructie. Eind maart 2017 is Bas gestart met een driedaagse opleiding tot forwardermachinist.Naast het inspelen op de specifieke kennisbehoefte door middel van maatwerk zijn onze trainingen gebaseerd op een praktische benadering van het onderwerp. De praktische (beroeps)situaties staan centraal waarbij de theoretische achtergronden ondersteunend zijn. Tijdens veel trainingen worden de thema's risicoanalyse en risicomanagement, zorgplicht en veiligheid integraal benaderd.

Reinier Engbers van Engbers Trainingen was de cursusleider. “De cursus forwardermachinist is een hele specifieke cursus en is gestoeld op maatwerk. Voorafgaande aan de cursus heb ik met Bas een intakegesprek gevoerd om te achterhalen wat de kennis van Bas was met betrekking tot bos, hout maar ook van machines”. Bas: “ik heb van jongs af aan bij een loonwerker gewerkt, dus ik ben met machines groot geworden”.

Aan de hand van de aanwezige kennis bij Bas is een maatwerkcursus opgesteld. Reinier: “Bas had al kennis van bos en boomsoorten gezien zijn opleiding tot European Treeworker (ETW). Daarom konden we tijdens de cursus al snel aan de gang met de machine”.

“Heb je echter een cursist die deze kennis niet heeft, Dan red je het niet om een cursist in drie dagen op te leiden. Afhankelijk van de voorkennis van de cursist bepaal je wat er allemaal in de cursus moet worden opgenomen. Het is dus een stuk subliem maatwerk”!

De opleiding forwardermachinist

In deze driedaagse opleiding tot forwardermachinist komen zowel de theorie van het werken met bosbouwmachines als praktische oefeningen met de forwarder in het bos aan de orde.

“Eigenlijk begint het bij de basis” verteld Reinier. “Het onderhoud van de machine zoals de BOK-controle (brandstof, olie (motor, hydrauliek en hydrostaat) en koelvloeistof), de visuele controle (op veiligheid en milieu) en de smering vormen de basis om veilig en verantwoord te kunnen werken met de forwarder”.

Daarnaast begint het natuurlijk met het rijden met de machine over de bosweg en door het bos. “Zo’n machine is best breed” vertelt Bas . “Toen ik de eerste keer op dat ding zat moest ik toch wel even wennen”. Om het nog maar niet te hebben over het bedienen van de kraan bij het laden van hout en het uitrijden van het opgeladen hout via de dunningspaden naar de bosweg, alwaar het hout ook nog eens ‘netjes gestapeld’ dient te worden.

“Kijk, in deze drie dagen leveren we geen volleerd forwardermachinist af, maar het is de basis waarmee een beginnend machinist enigszins zelfstandig aan het werk kan. Zie het maar als autorijden. Je kunt er mee uit de voeten, maar de ervaring doe je pas op door veel op de machine te zitten” aldus Reinier.

Het theoretische deel bestaat voornamelijk uit het bekend raken met wetgeving aangaande het werken in het bos en de van toepassing zijnde sectorale afspraken. Het gebruik van de Gedragscode Bosbeheer is hiervan een goed voorbeeld. Bas:  “Als machinist dien je te weten aan welke regels je je dient te houden als je aan het werk gaat in het bos. Hoe ga je om met de aangetroffen en gemarkeerde te beschermen elementen in het bos en wat als je iets aantreft wat nog niet op de inventarisatie (Checklist Bosbeheer) staat vermeld”.

De inhoud van de cursus is conform de handleiding, ontwikkeld door KWF Duitsland en aangepast aan de eisen van de aannemers, in het COMFOR project (COLL-CT-2006-030300). In de cursus wordt getoetst volgens de vaardigheidscheck voor machinisten en bestaat uit 5 onderdelen te weten:

  • Techniek
  • Bosbouw
  • Onderhoud
  • Veiligheid
  • Milieu

Al deze 5 onderdelen zijn weer onderverdeeld in diverse taken/vaardigheden. Meer informatie is te vinden op: www.kwf-online.de/deutsch/comforopen/Nederland/Page-2.5-nl.htm


Foto: Gerrit Vlogtman Raalte

Op de laatste dag van de cursus zijn alle taken en vaardigheden getoetst. Het resultaat van deze toets was dat Bas het certificaat met vlag en wimpel heeft behaald! Met een certificaat ‘Forwardermachinist’ op zak kan Bas nu gaan solliciteren bij een bosaannemersbedrijf.