Partners

Volg ons

disclaimer

Engbers Trainingen betracht uiteraard de grootste mogelijke zorg bij het vervaardigen, verwerven en publiceren van de informatie zoals die wordt gebruikt in de elektronische media (e-mail, internet). Desalniettemin kunnen wij geen enkele garantie geven ten aanzien van de inhoud of op het ononderbroken of foutloos werken van deze elektronische media. Alle op deze website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en gelden slechts ter indicatie. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Engbers Trainingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel onjuiste, ontbrekende of onduidelijke informatie, of voor schade, direct of indirect, die zou kunnen worden geweten aan deze informatie of het niet juist functioneren van deze elektronische media.
Engbers Trainingen draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud (teksten en foto's) die eventueel door derden op de site wordt gepubliceerd. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Engbers Trainingen worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden.
Engbers Trainingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Engbers Trainingen van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.
Engbers Trainingen stelt meldingen over onjuiste, onduidelijke of ontbrekende informatie zeer op prijs. Klik hier om deze melding door te geven.