Partners

Volg ons

Communicatie en management

foto_cursus_HGA1In deze trainingen maken de cursisten kennis met de grondslagen van communicatie en de basis van motivatie waardoor ze effectief kunnen communiceren om zo problemen op te lossen, medewerking te krijgen en te motiveren. 

Met deze trainingen zorgt u ervoor dat, op basis van draagvlak, miscommunicaties voorkomen worden en de beoogde doelstellingen worden behaald. 

Het gaat hierbij om het oplossen van problemen of het verkrijgen van medewerking, maar ook om het  omgaan met emoties op de werkvloer.

Hieronder ziet u de trainingen die wij op dit gebied aanbieden:

C&M 1

Flora en faunawet  3
Communicatie met de burger/bezoeker bos- en natuurterreinen.

Thema /doelstelling: Communicatie, omgaan met commentaar, beperkte conflicthantering (zeer praktische training)

Globale inhoud: Herkennen van communicatiestoring. Oorzaken van communicatiestoring. Ontvangen en overdragen van informatie. Luisteren, verwerken en argumenteren/motiveren. Verbale en non-verbale communicatie (body language). Monoloog versus dialoog. Terugkoppelen en samenvatten.

Duur van de training: 1 dag
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)


C&M 2

   Communicatie intern de organisatie.

Thema /doelstelling: Conflicthantering, inspirerend leiderschap, coaching.

Globale inhoud: Conflicthantering en “slecht nieuws gesprek”. Wat is leidinggeven? Vaardigheden voor effectief leiderschap. Competentieniveau's medewerkers en afstemming stijl leiderschap. Instrueren, inspireren en motiveren. Doelen stellen, Coachen en delegeren. 

Duur van de training: 1-2 dagen (afhankelijk van beginniveau en wensen)
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 3 (beleidsmedewerker/leidinggevende)

C&M 3

  Faalangstreductietraining.

Thema /doelstelling: Ingegaan wordt op de gebeurtenis, de gedachten en het gedrag.   Centraal staat in deze training het bereiken van efficiënter functioneren als gevolg van een groter zelfvertrouwen (positief zelfbeeld) bij de deelnemer. 
  

Globale inhoud: Na observatie, intake en selectie wordt, in groepen van maximaal zes deelnemers, ingegaan op oorzaken, gevolgen en aanpak (hanteren en reduceren) van faalangst. Hoewel faalangst ontstaat door persoonlijkheid en ervaringen uit het verleden, wordt tijdens deze training ingegaan op de invloed die men er in het heden op kan uitoefenen. Aan de hand van praktijkgerelateerde informatie, voorbeelden en oefeningen worden faalangst en examenvrees inzichtelijk gemaakt en wordt de deelnemer gemotiveerd verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop hij/zij hiermee om gaat.

Duur van de training: 3 - 4 dagdelen (afhankelijk van de bevindingen uit de intake)
Maximale groepsgrootte: 6
Functieniveau: 1 & 2 (operationele medewerker & operationeel leidinggevende medewerker)

C&M 4

  Functionerings- en beoordelingsgesprekken.Flora en faunawet  11

Thema /doelstelling: Loopbaangesprekkken, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken.

Globale inhoud: 
Geïntegreerde opzet communicatie-, beoordelings- en functioneringsvaardigheden. Theoretische achtergrond communicatie en feedback. Theoretische achtergrond voorbereidingsgesprekken en feedback. Conflicthantering en “slecht nieuws gesprek”. Functioneringsgesprekken (case). Beoordelingsgesprek (case). Praktijksessie.

Duur van de training: 4 dagdelen
Maximale groepsgrootte: 8
Functieniveau: 3 ( beleidsmedewerker/leidinggevende)