Partners

Volg ons

Welkom bij Engbers Trainingen


Naast het inspelen op de specifieke kennisbehoefte door middel van maatwerk zijn onze trainingen gebaseerd op een praktische benadering van het onderwerp.

Hieraan ligt de kennis en ervaring vanuit onze beheer- en adviesprojecten de trainingen ten grondslag.
      
De praktische (beroeps)situaties staan centraal waarbij de theoretische achtergronden ondersteunend zijn.Tijdens veel trainingen worden de thema's risicoanalyse en risicomanagement, zorgplicht en veiligheid integraal benaderd.
De praktische situaties staan centraal.
Engbers Trainingen is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en brengt daarmee de trainingskosten in rekening tegen het 0% BTW tarief.


Een kleine greep uit de trainingen die verzorgd kunnen worden:  

 • Erkend boomveiligheidscontroleur (VTA)*  
 • Werken met gedragscodes Wet natuurbescherming (niveau 1, 2 en 3)
 • Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid (HGA)
 • Veilig werken langs de weg (volgens CROW richtlijnen)
 • VCA Basis (Veiligheids Checklist Aannemers)**
 • VCA-VOL (Voor Operationeel Leidinggevende)**
 • Houtmeten
 • Werken met de elektronische boomklem (Mantax - Digitech)
 • Houtoogstbegeleiding
 • Erkend natuurbeheerder
 • Werken met de motorkettingzaag conform ECS (European Chainsaw Standard) normering

*     Examen wordt afgenomen onder toezicht van de Nederlandse Vereniging van Boomverzorgers.
**     Examen wordt afgenomen namens de VCA Examenbank.

Bedrijfsfilm Engbers Trainingen

De navolgende bedrijfsfilm geeft een impressie van onze praktische trainingen.